Cursus: Datalekken

€ 125,00 (ex. BTW):
Bestellen
Contact opnemen

Inhoud:

In de e-learning: 'Datalekken' leer je wat een datalek precies inhoudt en gaan we het hebben over jouw wettelijke verplichtingen bij een datalek. Je leert meer over jouw meldplicht als verwerker én als verwerkingsverantwoordelijke en krijgt een handig template voor een datalekmeldingsprocedure. We bespreken het nut van een verwerkersovereenkomst en waar je in zo'n overeenkomst op moet letten als het gaat om datalekken en meldingen. We zullen het hebben over mogelijke sancties en een calamiteitenplan. Je krijgt daarnaast ook een casus 'hoe te handelen bij een datalek'.
Je krijgt na afloop een eindtoets. Rond je de eindtoets af met een 6,5 of hoger, dan krijg je ook nog eens een certificaat.
 

Leerdoelen:

 • Je weet het verschil tussen een datalek en een incident
 • Je weet hoe je een datalek en incident moet registreren
 • Je weet wanneer je een datalek moet melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan betrokkenen
 • Je weet waar je in een verwerkersovereenkomst op moet letten inzake datalekmeldingen en dat het belangrijk is om  afspraken vast te leggen
 • Je weet wat de mogelijke sancties zijn bij het niet of niet op tijd melden van een datalek of bij het niet nemen van voldoende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen
 • Je weet wat er in een datalekkencalamiteitenplan vermeld moet worden
   

Voorkennis

 • Je weet wat de AVG is
 • Je weet wat persoonsgegevens zijn (zie ook de cursussen "Inleiding AVG" en "Persoonsgegevens en maatregelen")
 • Je weet wat 'verwerken betekent (zie ook cursus: "Beginselen van verwerkingen")
 • Je kent de basis beginselen van risicomanagement (zie ook cursus: "Basis Risicomanagement & Modellen")

Cursusvorm & browsers:

 • Deze cursus wordt aangeboden met beeld en geluid
 • Zorg dat je anderen niet stoort en gebruik een koptelefoon wanneer nodig
 • Gebruik bij voorkeur FireFox als browser. Je kunt deze hier downloaden. Als je een andere browser gebruikt kan het zijn dat niet alle elementen even goed werken. Dat zijn beperkingen van de browser. Wij hebben daar geen invloed op.

Gerelateerde modulen:

 • Cursus: Inleiding AVG
 • Cursus: Persoonsgegevens & maatregelen
 • Cursus: Register van verwerkingen
 • Cursus: Beginselen van verwerkingen
 • Cursus: Basis Risicomanagement en Modellen

Liever een training op maat?

Wil je liever een training op maat? Neem vrijblijvend contact met ons op om jouw wensen en de mogelijkheden te bespreken.

Cursus Datalekken